STT TUYẾN ĐƯỜNG XE 4 CHỖ XE 7 CHỖ
1 Huế – Hội An 400.000 VND 400.000 VND
2 Huế – Đà Nẵng 160.000 VND 150.000 VND
3 Bao xe Huế – Đà Nẵng 800.000 VND 1.000.000 VND
4 Bao xe Huế – Hội An 1.000.000 VND 1.200.000 VND

2 thoughts on “Bảng giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.