STT TUYẾN ĐƯỜNG XE 4 CHỖ XE 7 CHỖ
1 Huế – Hội An 200.000 VND 300.000 VND
2 Huế – Đà Nẵng 130.000 VND 150.000 VND
3 Bao xe Huế – Đà Nẵng 800.000 VND 1.000.000 VND
4 Bao xe Huế – Hội An 1.000.000 VND 1.200.000 VND

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.